32. Δηλώσεις υπό όρους (conditions statements) JavaScript: if, else, else if

JS Conditions


Οι υπό-όρους δηλώσεις χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση διαφορετικών ενεργειών που βασίζονται σε διαφορετικές συνθήκες.


Οι υπό-όρους δηλώσεις

Πολύ συχνά όταν γράφετε κώδικα, θέλετε να κάνετε διαφορετικές ενέργειες για διαφορετικές καταστάσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δηλώσεις υπό-όρους στον κώδικα σας για να το κάνετε αυτό.

Στη JavaScript έχουμε τις ακόλουθες υπό όρους δηλώσεις:

 • Χρησιμοποιήστε το ifγια να καθορίσετε ένα μπλοκ κώδικα που θα εκτελεστεί, αν ισχύει συγκεκριμένη συνθήκη
 • Χρησιμοποιήστε elseγια να καθορίσετε ένα μπλοκ κώδικα που θα εκτελεστεί, εάν η ίδια προϋπόθεση είναι ψευδής
 • Χρησιμοποιήστε else ifγια να καθορίσετε μια νέα συνθήκη προς έλεγχο, εάν η πρώτη προϋπόθεση είναι ψευδής
 • Χρησιμοποιήστε τον switchγια να ορίσετε πολλά εναλλακτικά μπλοκ κώδικα που θα εκτελεστούν

Η switchδήλωση περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο.


Η δήλωση if

Χρησιμοποιήστε την δήλωση if για να καθορίσετε ένα μπλοκ κώδικα JavaScript που θα εκτελεστεί αν ισχύει μια προϋπόθεση.

Σύνταξη

if (condition) {
// μπλοκ κώδικα που θα εκτελεστει άν η προϋπόθεση είναι αληθής
}

Σημειώστε ότι το if γράφεται με μικρά γράμματα. Κεφαλαία γράμματα (If ή IF) θα προκαλέσουν σφάλμα στη JavaScript.

Παράδειγμα

Κάντε ένα χαιρετισμό “Καλημέρα” εάν η ώρα είναι μικρότερη από 12:00:

if (hour < 12) {
 greeting = "Καλημέρα";
}

Το αποτέλεσμα του χαιρετισμού θα είναι:

Δοκιμάστε το »


Η δήλωση else

Χρησιμοποιήστε τη δήλωση else για να καθορίσετε ένα μπλοκ κώδικα που θα εκτελεστεί εάν η προηγούμενη συνθήκη είναι λανθασμένη.

Σύνταξη

if(condition) {
// μπλοκ κώδικα που θα εκτελεστει άν η προϋπόθεση είναι αληθής
} else {
// μπλοκ κώδικα που θα εκτελεστει άν η προϋπόθεση είναι ψευδής
}

Παράδειγμα

Αν η ώρα είναι μικρότερη από 12:00, δημιουργήστε ένα χαιρετισμό "Καλημέρα", διαφορετικά "Καλησπέρα":

if (hour < 12) {
 greeting = "Καλημέρα";
} else {
 greeting = "Καλησπέρα";
}

Το αποτέλεσμα του χαιρετισμού θα είναι:

Δοκιμάστε το »


Η δήλωση else if

Χρησιμοποιήστε τη else if δήλωση για να καθορίσετε μια νέα συνθήκη εάν η πρώτη προϋπόθεση είναι ψευδής.

Σύνταξη

if (condition1) {
// μπλοκ κώδικα που θα εκτελεστει άν η προϋπόθεση είναι αληθής
} else if (condition2) {
// μπλοκ κώδικα που θα εκτελεστει άν η πρώτη προϋπόθεση είναι ψευδής και η δεύτερη προϋπόθεση αληθής
} else {
// μπλοκ κώδικα που θα εκτελεστει άν οι προηγούμενες προϋποθέσεις είναι ψευδείς
}

Παράδειγμα

Αν η ώρα είναι μικρότερη από 12:00, δημιουργήστε ένα χαιρετισμό "Καλημέρα", αν όχι, αλλά η ώρα είναι μικρότερη από τις 22:00, δημιουργήστε ένα χαιρετισμό "Καλησπέρα", διαφορετικά ένα "Καληνύχτα":

if (time < 12) {
 greeting = "Καλημέρα";
} else if (time < 22) {
 greeting = "Καλησπέρα";
} else {
 greeting = "Καληνύχτα";
}

Το αποτέλεσμα του χαιρετισμού θα είναι:

Δοκιμάστε το »


Περισσότερα παραδείγματα

Τυχαίος σύνδεσμος
Αυτό το παράδειγμα θα γράψει έναν σύνδεσμο είτε στο W3Schools είτε στο World Wildlife Foundation (WWF). Χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο αριθμό υπάρχει μια πιθανότητα 50% για κάθε έναν από τους συνδέσμους.


Δοκιμάστε τον εαυτό σας με τις ασκήσεις

Ασκηση:

Διορθώστε τη ifδήλωση για να ειδοποιήσετε "Hello World" εάν xείναι μεγαλύτερη από y.

αν x> y 
 ειδοποίηση ("Hello World").

Υποβολή απάντησης "

Ξεκινήστε την Άσκηση


Days
Hours
Minutes

32. Δηλώσεις υπό όρους (conditions statements) JavaScript: if, else, else if

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter

Ακολουθήστε μας

Αρέσει σε %d bloggers: