25. Μορφές ημερομηνίας JavaScript

JS Date Formats


Εισαγωγή ημερομηνίας στην JavaScript

Υπάρχουν γενικά 3 τύποι μορφών εισόδου ημερομηνίας JavaScript:

ΤύποςΠαράδειγμα
Ημερομηνία ISO“2015-03-25” (Το Διεθνές Πρότυπο)
Σύντομη ημερομηνία“03/25/2015”
Μεγάλη ημερομηνία“25 Μαρτίου 2015” ή “25 Μαρτίου 2015”

Η μορφή ISO ακολουθεί αυστηρό πρότυπο στο JavaScript.

Οι άλλες μορφές δεν είναι τόσο καλά καθορισμένες και μπορεί να είναι διαφορετικές για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης.


Ημερομηνία εξόδου JavaScript

Ανεξάρτητα από τη μορφή εισόδου, η JavaScript θα εμφανίζει (από προεπιλογή) τις ημερομηνίες εξόδου σε μορφή πλήρους κειμένου:


Ημερομηνίες ISO JavaScript

Το ISO 8601 είναι το διεθνές πρότυπο για την αναπαράσταση ημερομηνιών και ωρών.

Η σύνταξη ISO 8601 (YYYY-MM-DD) είναι επίσης η προτιμώμενη μορφή ημερομηνίας JavaScript:

Παράδειγμα (πλήρης ημερομηνία)

var d = new Date("2015-03-25");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Η υπολογιζόμενη ημερομηνία θα είναι σχετική με τη ζώνη ώρας σας.
Ανάλογα με τη ζώνη ώρας σας, το παραπάνω αποτέλεσμα θα διαφέρει μεταξύ 24 Μαρτίου και 25 Μαρτίου.


Ημερομηνίες ISO (έτος και μήνας)

Οι ημερομηνίες ISO μπορούν να γραφτούν χωρίς να προσδιοριστεί η ημέρα (ΕΕΕΕ-ΜΜ):

Παράδειγμα

var d = new Date("2015-03");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Οι ζώνες ώρας θα μεταβάλλουν το παραπάνω αποτέλεσμα μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 01 Μαρτίου.


Ημερομηνίες ISO (Μόνο Έτος)

Οι ημερομηνίες ISO μπορούν να γραφτούν χωρίς μήνα και μέρα (ΕΕΕΕ):

Παράδειγμα

var d = new Date("2015");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Οι ζώνες ώρας θα μεταβάλλουν το παραπάνω αποτέλεσμα μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2014 και 01 Ιανουαρίου 2015.


Ημερομηνίες ISO (Ημερομηνία και ώρα)

Οι ημερομηνίες ISO μπορούν να γραφτούν με ακολουθούμενες από ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα (ΕΕΕΕ-MM-DDTHH: MM: SSZ):

Παράδειγμα

var d = new Date("2015-03-25T12:00:00Z");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Η ημερομηνία και η ώρα διαχωρίζονται με κεφαλαίο T.

Ο χρόνος UTC ορίζεται με το κεφαλαίο γράμμα Z.

Εάν θέλετε να τροποποιήσετε το χρόνο σε σχέση με το UTC, αφαιρέστε το Z και προσθέστε αντ’ αυτού + HH: MM ή -HH: MM :

Παράδειγμα

var d = new Date("2015-03-25T12:00:00-06:30");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Το UTC (Universal Time Coordinated) είναι το ίδιο με το GMT (Greenwich Mean Time).

Η παράλειψη του T ή του Z σε μια συμβολοσειρά ημερομηνίας-ώρας μπορεί να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης.


Ζώνες ώρας

Κατά τη ρύθμιση μιας ημερομηνίας, χωρίς να προσδιοριστεί η ζώνη ώρας, η JavaScript θα χρησιμοποιήσει τη ζώνη ώρας του προγράμματος περιήγησης.

Όταν λαμβάνετε μια ημερομηνία, χωρίς να καθορίσετε τη ζώνη ώρας, το αποτέλεσμα μετατρέπεται στη ζώνη ώρας του προγράμματος περιήγησης.

Με άλλα λόγια: Εάν δημιουργηθεί μια ημερομηνία / ώρα στη GMT (Greenwich Mean Time), η ημερομηνία / ώρα θα μετατραπεί σε CDT (Central US Daylight Time Time) εάν ο χρήστης περιηγηθεί από τις κεντρικές ΗΠΑ.


Σύντομες Ημερομηνίες JavaScript.

Οι σύντομες ημερομηνίες γράφονται με μια σύνταξη “MM/DD/YYYY” όπως αυτή:

Παράδειγμα

var d = new Date("03/25/2015");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης, οι μήνες ή οι ημέρες χωρίς αρχικά μηδενικά ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλμα:

var d = new Date("2015-3-25");

Η συμπεριφορά του “YYYY/MM/DD” είναι απροσδιόριστη.
Ορισμένα προγράμματα περιήγησης θα προσπαθήσουν να μαντέψουν τη μορφή. Κάποια θα επιστρέψουν NaN.

var d = new Date("2015/03/25");

Η συμπεριφορά του “DD-MM-YYYY” είναι επίσης απροσδιόριστη.
Ορισμένα προγράμματα περιήγησης θα προσπαθήσουν να μαντέψουν τη μορφή. Κάποια θα επιστρέψουν NaN.

var d = new Date("25-03-2015");

JavaScript μεγάλες ημερομηνίες.

Οι μεγάλες ημερομηνίες είναι συνήθως γραμμένες με μια σύνταξη “MMM DD YYYY” όπως αυτή:

Παράδειγμα

var d = new Date("Mar 25 2015");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Ο μήνας και η ημέρα μπορούν να είναι με οποιαδήποτε σειρά:

Παράδειγμα

var d = new Date("25 Mar 2015");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Και, ο μήνας μπορεί να γραφτεί πλήρως (January), ή συντομογραφία (Jan):

Παράδειγμα

var d = new Date("January 25 2015");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Παράδειγμα

var d = new Date("Jan 25 2015");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Τα κόμματα αγνοούνται. Τα ονόματα των μηνών δεν είναι ευαίσθητα σε πεζά-κεφαλαία:

Παράδειγμα

var d = new Date("JANUARY, 25, 2015");

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »


Εισαγωγή ημερομηνίας – Ημερομηνίες ανάλυσης

Εάν έχετε μια έγκυρη συμβολοσειρά ημερομηνίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Date.parse() για να την μετατρέψετε σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η Date.parse() επιστρέφει τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου μεταξύ της ημερομηνίας και της 1ης Ιανουαρίου 1970:

Παράδειγμα

var msec = Date.parse("March 21, 2012");
document.getElementById("demo").innerHTML = msec;

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου για να το μετατρέψετε σε αντικείμενο ημερομηνίας :

Παράδειγμα

var msec = Date.parse("March 21, 2012");
var d = new Date(msec);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

25. Μορφές ημερομηνίας JavaScript

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter

Ακολουθήστε μας

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, see here: Privacy Policy
Αρέσει σε %d bloggers: